Vår policy

1. Introduktion

Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga data.

Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy tillåter du oss att använda kakor när du besöker vår hemsida.

2. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version samt operativsystem
 • Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar, hemsidans navigeringsvägar, när och hur ofta du använder hemsidan
 • Information som du anger eller själv publicerar på vår hemsida
 • Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, tex namn, e-postadress och telefonnummer
 • All annan personlig information som du skickar till oss.

Viktigt att tänka på. Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

3. Behandling av personlig information

Vi kan använda din personliga information för att kunna administrera vår verksamhet.
Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt.
Vi kommer att behålla dokument med personliga data i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag eller att dokument kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden eller för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.
Vi kommer vidta försiktighet i vår hantering av personuppgifter.
Men viktigt att tänka på är att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

4. Utlämning av personlig information

Din personliga information kan komma att lämnas ut både intern på företaget, som tex till anställda, eller till utomstående, som tex ombud, professionella rådgivare eller leverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som vi har lagrat på dig. Du kan begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Kontakta oss då på info@noen.se

6. Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst.

7. Kakor
Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:

 • Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”
 • Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”
 • Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

 • Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 )
 • Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”
 • Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.