Tomtskolan – Grovbrytning

Grovbrytning del 1

Grovbrytning del 2

Grovbrytning del 3

Grovbrytning del 4

Grovbrytning del 5

Tomtskolan kapitel 2, grovbrytning

Vi anser att en grundläggning av tomt alltid ska anpassas efter markens förutsättningar

Med vår erfarenhet och kompetens kan vi avgöra vilka markförhållande som finns på tomten. Vår metod ”naturlig återställning” minskar kostnaderna och du bidrar till en bättre och mer hållbar miljö för ditt boende. Dessutom får huset och tomten en omgivning som smälter in i naturen.

Att tänka på:
Det är alltid kostsammare att återskapa tomtmiljön i efterhand. Om du planerar att köpa tomt på vintern är det viktigt att veta förutsättningarna för marken. ”Det som göms i snö…”. Vi på NOEN har lång erfarenhet av att bedöma och bereda marken för att slippa onödiga merkostnader efter tomtköpet.

Ta del av Tomtskolan som visar på de olika momenten i vår unika tomtbearbetning.
Exemplet visar uppförandet av ett unikt garage: Grundläggning, Grovbrytning och Återställning.

Kapitel 1: Grundläggning

Kapitel 2: Grovbrytning

Kapitel 3: Återställning